điều kiêng kỵ trong phòng khách

Treo đồng hồ trong phong khách nên kiêng kỵ điều gì?

Khi bước qua cửa ra vào, phòng khách thường là phòng chính. Vì thế, khi treo đồng hồ nên kiêng kỵ treo đối diện với